RÄTTSLIGT MEDDELANDE

RÄTTSLIGT MEDDELANDE (LSSI) DUNIA CUBAS DÍAZ, ansvarig för webbplatsen, nedan ANSVARIG, gör detta dokument tillgängligt för användare, med vilka det avser att uppfylla de skyldigheter som anges i lag 34 / 2002, av den 11 juli, om tjänster för informationssamhället och elektronisk handel (LSSICE), BOE nr 166, samt informera alla användare av webbplatsen om användarvillkoren. Varje person som öppnar den här webbplatsen tar på sig användarens roll, förbinder sig att följa bestämmelserna som anges här såväl som alla andra lagbestämmelser som kan gälla. DUNIA CUBAS DÍAZ förbehåller sig rätten att ändra alla typer av information som kan visas på webbplatsen, utan någon skyldighet att i förväg meddela eller informera användare om nämnda skyldigheter, under förståelse som tillräckligt med publiceringen på DUNIA CUBAS DÍAZ webbplats.

1.IDENTIFIKATIONSDATA

Domännamn: www.meritalegal.com.

Kommersiellt namn: DUNIA CUBAS DÍAZ

Företagsnamn:DUNIA CUBAS DÍAZ

NIF: 52839166R

2.INTELLEKTUELL OCH INDUSTRIELL ÄGANDERÄTT

Webbplatsen, inklusive men inte begränsad till dess programmering, redigering, sammanställning och andra element som är nödvändiga för dess drift, design, logotyper, text och / eller grafik, tillhör ANSVARIG eller, i tillämpliga fall, har en licens eller uttryckligt godkännande av författarna. Allt innehåll på webbplatsen är vederbörligen skyddad av immateriella och industriella äganderättsliga bestämmelser samt registrerat i motsvarande offentliga register. Oavsett vilket syfte de var avsedda för, kräver den totala eller delvisa reproduktion, användning, exploatering, distribution och marknadsföring i alla fall förut skriftligt godkännande från ANSVARIG. All användning som inte tidigare godkänts anses vara ett allvarligt intrång i författarens immateriella eller industriella äganderätt. Designerna, logotyperna, texten och / eller grafiken utanför den ANSVARIGE och som kan visas på webbplatsen, tillhör deras respektive ägare och är själva ansvariga för eventuella kontroverser som kan uppstå angående dem. Den ANSVARIGE godkänner uttryckligen tredje parter att omdirigera direkt till webbplatsens specifika innehåll och i alla fall omdirigera till huvudsidan på www.meritalegal.com.

ANSVARIG erkänner till förmån för sina titlar motsvarande immateriella och industriella äganderättigheter, vilket inte innebär att deras omnämnande eller uppträdande på webbplatsen finns några rättigheter eller ansvar på dem, inte heller godkännande, sponsring eller rekommendation av densamma. För att göra någon form av observationer angående eventuella överträdelser av immateriella eller industriella äganderättigheter, liksom något av innehållet på webbplatsen, kan du göra det via e-postadressen dunia@meritalegal.com.

3.AVSÄTTNING AV ANSVAR

Ansvarig friskriver sig allt ansvar som uppstår till följd av information som publiceras på sin webbplats förutsatt att denna information har manipulerats eller införts av en tredje part.

Användning av Cookies

Denna webbplats kan använda tekniska cookies (små informationsfiler som servern skickar till datorn till den person som går in på sidan) för att utföra vissa funktioner som anses nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och visualiseras korrekt. De använda cookies är tillfälliga, med det enda syftet att effektivisera navigering och försvinner i slutet av användarens session. I inga fall tillhandahåller dessa cookies personuppgifter och kommer inte att användas för att samla in dem. Genom användning av Cookies är det också möjligt att servern där webbplatsen finns känner igen den webbläsare som användaren använder för att underlätta surfningen, vilket till exempel tillåter åtkomst av användare som tidigare registrerat sig för områden, tjänster, kampanjer eller tävlingar uteslutande reserverade för dem utan att behöva registrera sig för varje besök. De kan också användas för att mäta publiken, trafikparametrarna, övervaka framstegen och antalet poster osv. Eftersom de i dessa fall är tekniskt dispenserbara men gynnsamma för användaren. Denna webbplats kommer inte att installera användbara cookies utan användarens förhandsgodkännande. Användaren har möjlighet att konfigurera sin webbläsare för att bli varnad för mottagande av cookies och för att förhindra installation av dem på sin dator. Se instruktionerna i webbläsaren för mer information.

Länkpolicy

Från webbplatsen kan du omdirigeras till tredjeparts webbplatsinnehåll. Eftersom ANSVARIG inte alltid kan kontrollera innehåll som introducerats av tredje parter på deras respektive webbplatser, tas det inget ansvar för nämnda innehåll. I vilket fall som helst kommer den att fortsätta till omedelbart återkallande av allt innehåll som kan strida mot nationell eller internationell lagstiftning, moral eller allmän ordning, och fortsätta till omedelbart återkalla omdirigeringen till nämnda webbplats och informera de behöriga myndigheterna om innehållet i fråga.

ANSVARIG ansvarar inte för den information och innehåll som lagras, till exempel men inte begränsande, i forum, chattar, bloggar, kommentarer, sociala nätverk eller på något annat sätt som gör det möjligt för tredje part att publicera innehåll oberoende på webbplatsen av ANSVARIG. Men i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 11 och 16 i DUNIA CUBAS DÍAZ P.

 LSSICE, görs tillgänglig för alla användare, myndigheter och säkerhetsstyrkor, aktivt samarbete i tillbakadragandet eller i förekommande fall, blockering av allt innehåll som kan påverka eller strida mot nationell eller internationell lagstiftning, rättigheterna för tredje parter eller moralisk och allmän ordning. Om användaren anser att det finns något innehåll på webbplatsen som kan vara mottagligt för denna klassificering, vänligen meddela webbplatsadministratören omedelbart. Denna webbplats har granskats och testats för att fungera korrekt. I princip kan korrekt drift garanteras 365 dagar per år, dygnet runt. ANSVARIG utesluter emellertid inte möjligheten att det finns vissa programmeringsfel, eller att force majeure, naturkatastrofer, strejker eller liknande omständigheter uppstår som gör åtkomst till webbplatsen omöjlig. IP-adresser Webbplatsservern kan automatiskt upptäcka den IP-adress och domännamn som användaren använder. En IP-adress är ett nummer som automatiskt tilldelas en dator när den ansluter till Internet. All denna information registreras i en vederbörligen registrerad serveraktivitetsfil som tillåter efterföljande bearbetning av data för att endast få statistiska mätningar som gör det möjligt att känna till antalet sidvisningar, antalet besök på webbservrarna, besöksordningen, åtkomstpunkten etc.

4.GÄLLANDE LAG OCH JURISDIKTION

För att lösa alla tvister eller frågor som är relaterade till denna webbplats eller de aktiviteter som utvecklas på den kommer spansk lagstiftning att tillämpas, som parterna uttryckligen överlämnar och är behöriga för att lösa alla härledda konflikter eller relaterade till dess användning domstolar och domstolar närmast SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA.