Tjänster

Servicios

Rådgivning vid köp och försäljning av fastigheter

Omfattande råd och granskning av genomförbarheten vid köp, försäljning, arv eller annan form av förvärv. Upprättande och övervakning av privata avtal, förberedelse av notariehandlingar, laglig representation vid köp och försäljning, skattemässig representation av utländska personer och skatteinbetalning.

Arvsrätt

Rådgivning om arvsrätt med samarbete med andra advokatbyråer i Sverige och Europa. Allt från rådgivning om den sista viljan till arvtagarens godkännande av arvet.

Företag

Rådgivning och hjälp i bildandet av bolag. Vi har medarbetare som utför redovisningen av ditt företag tydligt, effektivt och på ditt eget språk.

Semesteruthyrning och hotellverksamhet

Vi informerar dig om den nuvarande rättsliga situationen och vi hanterar tillgången till hotellverksamheten av fastigheterna med granskning och upprättande av kontrakt. Vi deklarerar alla dina hyresinkomster och kostnader som hänför sig till dem.

Skatterådgivning för icke fastboende

Skatterepresentant för utländska medborgare. Vi gör årsdeklarationer för icke fastboende i Spanien och hanterar din betalning.

Fastighetsrätt

Juridisk rådgivning om hyresavtal av fastigheter, både bostäder och affärslokaler, förhandling och upprättande av dessa kontrakt samt registrering av rättsliga åtgärder. Juridisk rådgivning om dina rättigheter och skyldigheter som medlem i en ägarförening, er representation i ägarföreningen och inlämning av rättsliga åtgärder inom området.

Renoveringar, byggprojekt mm

Vi har ett nätverk av kontakter där vi hjälper dig att komma i kontakt med professionella inom branschen.

Bankärenden

Vi öppnar och avslutar bankkonton, sköter inbetalningar och lägger löpande utgifter på autogiro.

Finansiell rådgivning

Vi rekommenderar dig de bästa bankprodukterna om du behöver finansiering vid köp av fastighet.

El- och vattenförsörjning m.m.

Vi anlitar och anmäler om ägarbyte vid el- och vattenförsörjning, föreningsavgifter, Internet, hemförsäkring, kommunala fastighetsskatten m.m. Dessa utgifter lägger vi sedan på autogiro.