DELIA PÉREZ RAMOS

DELIA PÉREZ RAMOS

DELIA PÉREZ RAMOS

Administratör

Hanterar bokföring, ärenden med myndigheter och bostadsägarföreningar.