Rådgivning vid köp och försäljning av fastigheter

Rådgivning vid köp och försäljning av fastigheter

Omfattande råd och granskning av genomförbarheten vid köp, försäljning, arv eller annan form av förvärv. Upprättande och övervakning av privata avtal, förberedelse av notariehandlingar, laglig representation vid köp och försäljning, skattemässig representation av utländska personer och skatteinbetalning.